Jsme připraveni nabídnout Vám to nejlepší!

Naše středisko deponie zeminy a dalších produktů v Okrouhle u Prahy nabízí příjem stavebních odpadů, které jsou zatříděny dle druhů a kategorií (dle zák.č.382/2001 Sb., zák.č. 185/2001Sb. a vyhlášky č. 381/2001 Sb.) a formou třídění a drcení na frakce dle požadavků a potřeb zákazníka se zpracovává beton, železobeton, cihlová suť a zemina. Vyprodukované drtě slouží jako plnohodnotná náhrada kameniva, písku, štěrku a zeminy k terénním úpravám.

Naše hlavní činnosti:

  • recyklace stavebního odpadu
  • příjem a likvidace suti
  • prodej recyklátů
  • práce kolovým nakladačem

Nabízíme tříděný materiál z mobilní třídičky Powerscreen Chieftain 400.

Jsme odborníci na pravém místě

Naše pole působnosti je celá ČR, zejména pak středočeský kraj a také naše Deponie – Okrouhlo.

Firma Kapela s.r.o. se zabývá pronájmem dopravně-stavební mechanizace, v našem portfoliu najdete  demoliční práce, recyklace stavebních odpadů,  kontejnerovou dopravu, zemní práce, odvoz suti, odvoz materiálu, odvoz stavebního odpadu, různé terénní úpravy, zimní údržba komunikací aj.

Firma se spolupodílí na výstavbě komunikací a inženýrských sítí.

Kapela s.r.o. v akci

Máte zájem o některou z našich služeb?